» Tovább


» Tovább


» Tovább


» Tovább

Belépés

»
x

Intézményeink

Közhasznú alapítványaink, ahová az 1%-os adófelajánlást várjuk:

DOCETE ET EDUCATE Alapítvány:

Célja, a katolikus óvoda működésének segítése, valamint egyházközségünk kulturális és szellemi életének, gyermekekkel, fiatalokkal

kapcsolatos programjaink támogatása.

Címe:2151 Fót, Vörösmarty u. 2.
Csekkszámla: OTP BANK RT. IV. KER. FIÓK
Számlaszám: 11704007-20171852
Adószám: 18670017-1-13

Fóti Római Katolikus Templomért Alapítvány:

Az Ybl-féle műemléktemplom és műemlék-együttes (volt zárdaépület, plébániaépület) és környékének restaurálása, fönntartása.

Címe: 2151 Fót, Vörösmarty u. 1-3.
Csekkszámla: OTP BANK RT. Dunakeszi fiók
Számlaszám: 11742104-20043173
Adószám: 19179870-1-13

Károlyi Clarisse alapítvány:

Alapítvány székhelye: Fóti RK. Egyházközség, Plébániahivatal
Cím: 2151 Fót, Vörösmarty u. 2.
Kuratórium elnöke: Adorján Andrásné
Minősítése: kiemelten közhasznú
Adószám: 18685482-1-13
Számlavezető neve:Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 66000028-15430850
Alapítvány célja: szociális intézmények kialakítása, támogatása, egészségügyi ellátás bővítése.
Induló szolgálat: házi szakápolás

A házi szakápolást házi orvoson keresztül lehet igénybe venni, ha a beteg egyébként kórházi kezelésre szorulna, de a kezelés otthon is elvégezhető. A szolgálatnak minden esetben dokumentálni kell, hogy az ellátással korházi ágyat váltott ki.

Az alapítvány rövidtávú tervei között szerepel:

  • hospice ellátás
  • általános betegápolás, beteggondozás

Egyházközségünk, oktatási és nevelési intézményeink és karitász:

Fóti Római Katolikus Egyházközség:

Címe:2151 Fót, Vörösmarty utca 2.
Csekkszámla: OTP BANK RT. IV. KER. FIÓK
Számlaszám: 11704007-20027320
Adószám: 19827786-1-13

Gondviselés Óvoda:

A katolikus óvoda a katolikus nevelési rendszer szerves része. Legfőbb célja a hit felébresztése és annak a gyermekek életkorához mért fejlesztése. Feladatának tekinti továbbá a három-hat-hét éves gyermekekben a minket szerető Isten képének kibontakoztatását keresztény pedagógusok példája nyomán. Szeretnék harmonikus, kreatív, embertársaikkal szemben felelősségteljes személyiséggé formálni őket, illetve ennek alapjait megvetni. Az óvoda nyitott minden érdeklődő számára, aki elfogadja nevelési elveit és értékrendszerét.

Az óvoda honlapjához kattintson ide!

Az óvoda neve:Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés óvodája
Címe:2151 Fót, Vörösmarty utca 1-3.
Csekkszámla: OTP BANK RT. IV. KER. FIÓK
Számlaszám: 11704007-20151847
Adószám: 18665068-2-13

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium:

A Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium négy felekezet baptista, evangélikus, katolikus, református közös munkájával 1991 óta működik egymás értékes másságának tiszteletben tartása mellett. Vallják, hogy az iskola különleges eszköz a teljes ember kiformálására. Olyan műhely, ahol kidolgoznak és nemzedékről nemzedékre hagyományoznak egy sajátos képet a világról, az emberről és a történelemről.

Az iskola neve:Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium
Címe:2151 Fót, Vörösmarty tér 2.
Telefonszámok: titkárság:27/358-641, ig. tel./fax: 27/361-889
e-mail:titkarsag@okusuli.hu

Fóti Szent Erzsébet Karitász Alapítvány:

Alapítvány székhelye:2151 Fót, Vörösmarty u. 2.
Kuratórium elnöke:Szécsi Ildikó Csilla
Adószám:18626180-1-13
Számlavezető neve:K&H Bank Zrt.
Számlaszám:10402197-50526767-55531010
Alapítvány célja:a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű egyének és csoportok különböző karitatív tevékenységekkel való segítése, támogatása.

Célja továbbá a társadalmi felelősségvállalás jegyében, hogy formálja a mindennapi jótékonysággal, önkéntességgel kapcsolatos társadalmi látásmódot és hozzáállást, fejlessze a szociális közösségtudatot, valamint nevelje a jelen és a jövő generációinak személyes adakozást segítő közösségi szemléletét.

Adományokat a fenti számlaszámokra is elfogadunk.

Cím: 2151, Fót, Vörösmarty utca 2.

Sebők Sándor:

+36(20)222-26-87

+36(30)422-76-15

Plébánia:

+36(27)358-083

E-mail: fotromkat@invitel.hu

Szentmisék rendje

Szeptember 1-től május 31-ig

Hétfő - csütörtök:   7:00
Péntek: 17:30
Elsőpéntek:   7:00-kor is
Szombat:   7:00
18:00 Kisalagon
Vasárnap: 10:00
18:00

A Gitáros énekkar minden hónap első vasárnapján este szolgál.

Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00 - 11:30-ig
Kedd:14:30 - 17:00-ig
Szerda:  9:00 - 11:30-ig
Csütörtök:nincs irodai szolgálat
Péntek:14:30 - 17:00-ig
Beteghez bármikor megyünk!

Idegenvezetés:

»Lásd részletesen a "Templomról/Látogatási információ" menü alatt

Pellegrinus Vallásturisztikai Iroda

Megújultak a szentély képei

Támogatta a Nemzeti Kultúrális Alap

Kérjük, segítsen adományával!
Sz.sz: 11704007-20027320
Adószám: 19827786-1-13

Fóti Római Katolikus Egyházközség hivatalos honlapja. Minden jog fenntartva © 2012-2019.