» Tovább


» Tovább


» Tovább


» Tovább


» Tovább

Belépés

»
x

Hirdetések 2017. október 08

2017. október 8.

Évközi 27. vasárnap

HIRDETÉSEK

 1. Kérjük, ne feledkezzenek el az önkéntes egyházközségi hozzájárulásról a kedves testvérek! Mindenkinek lelkiismereti kötelessége támogatni Egyházát, egyházközségét. A Magyar Püspöki Kar azt kéri, hogy aki saját jövedelemmel rendelkezik, jövedelme legalább 1%-ával segítse a közösségét. Ezt be lehet fizetni a sekrestyében, a plébánián, csekken. Vannak, akik megbízást adnak a bankjuknak, hogy havonta bizonyos összeget utaljon át az egyházközség számlájára. (11704007-20027320)
 2. Favágásra hívjuk a fiatalokat és idősebb férfiakat a plébániára. Sajnos, idáig ketten jelentkeztek!
 3. Október hónapban a rózsafűzér imádságot reggelenként végzik a Kedves Testvérek a szentmise után. Pénteken és vasárnap az esti szentmise előtt lesz a rózsafűzér ájtatosság.
 4. A fatimai jelenés 100. évfordulója alkalmából a MKPK zarándoklatot szervez Soroksárra október 13-án, pénteken. Másnap, október 14-én, szombaton konferenciát tart a soroksári templomban. Részletek a hirdetőtáblán és a plakáton olvashatók.
 5. Október 21-én Nagyváradra szervezünk zarándoklatot. Kérjük, mihamarabb jelentkezzenek a plébánián. Az utazás költsége várhatóan 5000 Ft lesz.
 6. Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy napi imádságukba vegyék be a Rózsafüzér októberi imaszándékot is, amely így szól: A Szűzanya tiszteletére, a Rózsafüzér Társulat élő és †tagjaiért.
 7. Papírgyűjtést szerveztünk az óvoda javára. ezen a héten még lehet hozni a papírt a plébánia udvarán elhelyezett konténerbe.
 8. Október 25-én, szerdán este 7 órától házaspárok találkozója lesz a Közösségi Házban. A fiatal és a régebben házasodott párokat is nagy szeretettel várjuk.
 9. Jelezzük a Kedves Testvéreknek, hogy ezen a héten, kedden-szerdán és csütörtökön nem lesz irodai szolgálat. Beteghez Kárpáti Sándor atyát lehet hívni a 30/641-32-83-as számon.
 10. 2017. okt. 22.-én, vasárnap az este 6 órás szentmise keretében az Újpesti Civil Kórus vendégszerepel templomunkban. Az együttes a misén fog szolgálni, majd ezt követően rövid hangversenyt ad.
 11. Kedden este 7 órakor fölnőtt hittan és Biblia magyarázat lesz a plébánián.
 12. Szeretettel köszöntjük a Dénes, Gedeon, Brigitta, Gitta, Miksa, Kálmán, Ede, Helén, Heléna, Teréz, Terézia nevű testvéreinket, akik a héten ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket!